Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

LITERASI ETNIK & BUDAYA

Thukmis

WONG-WONG kang manggon ing Perumnas Pandhansewu ora ngira menawa Johan kang yuswane wus ngancik 45taun iku [...]

Baca selengkapnya »

Kembang Kampung

SRI kalebu durung suwe dadi randha. Durung genep rong sasi. Randha anyaran, ateges ana randha pitu [...]

Baca selengkapnya »

Kalenggahaning Agem

WUS asring kepireng tembung agem. Ora winates ing pasrawungan, ana ing serat kapujanggan, tembung ‘agem’ murwat [...]

Baca selengkapnya »

Wong Wadon sing Nyipta Kali ing Awake

ANGENE wong wadon iku tumlawung adoh. Nggagas ngremite panguripan sing tansah glibedan ing pikirane. Panguripan sing [...]

Baca selengkapnya »

Endhang Ulupi Ngimpi

KACARITA kang ana Pertapan Yasarata, Begawan Jayawilapa kang wus kaduk sepuh, ingadhep putranipun Endang Ulupi. Kang [...]

Baca selengkapnya »

WO

KABAR menange Pak Trengginas, ana ing Pilkada wis sumebar lumantar hitung cepat pirang-pirang lembaga survey. Tim [...]

Baca selengkapnya »

Rasa Tepaselira

Rasa Tepaselira Jaman saiki pancen wis beda Jagad pasrawungan sing bawera Wis adoh saka sa-rumangsa Adoh [...]

Baca selengkapnya »

Juragan Ampyang

JEMUWAH Kliwon esuk kaya adat sabene, aku utheg ana pawon. Krungu adzan banjur sholat. Durung sida [...]

Baca selengkapnya »

Topeng, Panji, lan Mitologi Kasuburan

INDONESIA dadi negara agraris kang luwih akeh wargane makarya dadi petani kang ngolah lemah. Sujarah Indonesia [...]

Baca selengkapnya »

Nandur Kopi di Jawa

Kategori: Suara Merdeka, Penulis:

WARUNG kopi kini merebak di perkotaan Jawa. Selain dipakai ajang jagongan ngalor-ngidul, fungsi warung dilebarkan untuk [...]

Baca selengkapnya »