Rasa Tepaselira

Karya . Dikliping tanggal 7 Oktober 2018 dalam kategori Budaya Jawa, Geguritan, Kedaulatan Rakyat

Rasa Tepaselira

Jaman saiki pancen wis beda
Jagad pasrawungan sing bawera
Wis adoh saka sa-rumangsa
Adoh saka pituture wongtuwa

Yen ora gelem dijiwit aja njiwit
Yen ora gelem dilarani aja nglarani
Kabeh iki sedulur kabeh iki kanca
Ayo nggugu piwelinge wongtuwa

Sing rukun aja cecongkrahan
Aja poyok-poyokan
Ngajeni marang wong liya
Kanggo raharjane nusa lan bangsa

Nalika Padhang Rembulan

Wengi kang sepi
Daksawang langit rembulane padhang
Pating kerlip cahyane lintang-lintang
Keprungu swara angkup
Swara walang saka kadohan

Nyawang cahyane rembulan
Tanduran kembang ing taman
Keprungu tembang kasmaran
Kelingan esemmu lan sunar netramu
Kapan bisa ketemu?

Paramarta, Bantul, 21 September 2018


[1] Disalin dari karya Sri Wijayati
[2] Pernah tersiar di surat kabar “Kedaulatan Rakyat” edisi Minggu 7 Oktober 2018

Rate this post