Sekar Piyandel kang Kapercaya sinawung ing Kinanthi

. Dikliping tanggal 4 April 2009 dalam kategori Etnologi
  1. Priye carane kalamun, urip aneng jaman iki, tumrap ingkang para mudha, uga mungguwing para mudhi, dimen sira kasembadan, katekan sabarang kalir.
  2. Kaleksanan kang ginayuh,kudu nganggo pait getir,sadaya sampun sumadya,kabutuhan jroning urip,amung kari ngolah cara,kanthi carane pribadi.
  3. Margi rumpil kangge langkung, mbrangkang menek mlipir-mlipir, banjur apa sangunira,ing marga panas kepati,rubeda sewu cacahnya,tekane sawanci-wanci.
  4. Ora cukup sangu kawruh, apa maneh amung dhuwit,tan cukup pawitan bandha,bandha bisa nyencang pikir,kejaba mung budinira,kudu luwes srawung janmi.
  5. Ana alam aja gumun,ana ala ana becik,pasrawungan engganana,andhap asor ing pambudi, perang catur singkirana, cidra janji aja nganti.
  6. Aja susah aja getun, lamun sira datan eling, ring sesaminipun gesang, awit titah iku sami, karo awaknya priyangga, padha-padha butuh urip.
  7. Yen ngulati jaman maju,pikiran ja nganti kentir,awit maju ora gampang, kudu duwe aji-aji, piyandel kang kapercaya, kanggo sangu aneng margi.

Source

Rate this post