Harya Suryaminata Tetep tresna jagad komik

. Dikliping tanggal 4 November 2009 dalam kategori Etnologi
Jeneng Harya Suryaminata kalah kondhang yen katandhingake jeneng Hasmi. Kamangka sing duwe jeneng loro kuwi wonge ya mung siji. Nanging yen nyebut komik Gundala Putra Petir, sutresna komik mesthi langsung nyandhak karepe.
Harya sing kondhang kanthi jeneng Hasmi pancen pangripta serial komik sing kondhang ndalem taun 1970-an nganti 1980-an kuwi. Dina Jemuah (23/10), Hasmi njedhul ing Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Solo, ngestreni acara Pekan Komik dan Animasi Nasional 7 sing diadani dening Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Ing kalodhangan kuwi, Hasmi nelakake menawa ing titi wanci pungkasan iki jagad komik Indonesia pancen kadhesek dening komik impor. Ananging, Hasmi tetep ora mingkuh saka kupiya ndayakake jagad komik Indonesia.
”Tekaku mrene ya kanggo urun-urun ndayakake maneh komik Indonesia. Mesthi wae cakrik komike wus beda yen katandhingake jamanku biyen. Lan saiki sansaya akeh nom-noman sing adreng nggilut jagad komik,” piterange Hasmi. [solopos]