Tambah bobot

. Dikliping tanggal 4 November 2009 dalam kategori Etnologi
Wus wola-wali Glendhoh konsultasi karo Dokter Klithuk jalaran awake tansah krasa ora kepenak. Lan wola-wali uga Glendhoh diprayogakake dening Klithuk supaya nyuda bobote.
Klithuk: Panjenengan iki wus kapetung wong sing bobote ora normal. Dadi ya lumrah yen tansah lara-laranen. Mula dakprayogakake supaya panjenengan enggal nyuda bobot awake panjenengan kuwi. Carane ya kanthi olahraga lan ngatur panganan.
Glendhoh: Ya wis, Pak Dokter, aku manut wae.
Dina candhake, Glendhoh ngejak sisihane konsultasi uga karo Dokter Klithuk. Sisihane Glendhoh wus rong sasi pungkasan iki uga krasa tansah ora kepenak awake.
Dening Klithuk, sisihane Glendhoh diprayogakake nambah sithik bobot awake supaya ideal. Jarene Klithuk, tambahe ora prelu akeh-akeh, cukup 500 gram wae.
Esuke, Glendhoh nemoni Klithuk maneh.
Klithuk: Piye, Pak. Wus kasil ta anggone nyuda bobot awak. Saiki wus katon seger ngono kok.
Glendhoh: Ya wis kasil, Pak. Hamung iki aku tambah lara mumet, ra ilang-ilang.
Klithuk: Jalarane apa?
Glendhoh: Jalarane ya pamrayoga panjenengan marang sisihanku supaya nambah bobot awake 500 gram.
Klithuk: Hla, apa kangelan, rak gampang ta kuwi?
Glendhoh: Gampang Pak Doker. Hla, sisihanku terus ngedrel njaluk diterke menyang toko mas-masan, njaluk kalung mas 500 gram je….mumet iki sirahku….500 gram je….
Klithuk: …..   [solopos]