Ilmu umuk iku wigati

. Dikliping tanggal 14 Juli 2011 dalam kategori Etnologi
Sapa kang ngira manawa salah sijine kunci sukses-e budayawan kondhang Arswendo Atmowiloto yaiku ilmu umuk. Nganti seprene malah ilmu umuk iku ajeg digunakake dening Arswendo, utamane nalika ngedol karya seni utawa tradhisi marang pehak liya.

“Ilmu umuk iku diprelokake, malah dadi wigati nalika kita kepengin ngedol karya seni utawa tradhisi. Sebab, pehak liya utawa produser iku nyawang karya ora saka adiluhunge karya seni utawa tradhisi iku. Nanging sing dadi bahan pirembugan yaiku karya iku kemedol apa ora. Iki prakara rating. Pancen basane industri ya ngono kuwi,” critane Arswendo, nalika dadi pamicara sawijining pirembugan ing Aula Perpustakaan UNS Solo, Setu (9/7).

 
Arswendo nyritakake pengalamane mbiyen nalika gawe sinetron Keluarga Cemara, banjur FTV Mahasmara lan Wagina. Kabeh kuwi nengenake gambaraning budaya lan tradhisi, embuh awujud tata susila, simbul budaya, lan gambaran Kutha Solo utawa kahanan kang adoh saka gebyare kutha gedhe. Papan panggonan sing dijupuk kanggo bebering crita ana sing katon reged utawa setting-e kumuh, lan iku dadi pitakonane produser. Kabeh sumelang manawa film-e iku ora payu amarga adoh saka gambaran urip ing kutha gedhe.
“Nanging aku umuk. Manawa film-e mengko rating-e elek, aku ora usah dibayar. Nganggo ilmu umuk kuwi, film-film-ku padha diragadi, lan kasunyatane malah rating-e apik kabeh, lan kalebu nominasi pahargyan. Pengalaman saka kuwi, mula ilmu umuk iku bisa dadi wigati lan diprelokake. Nanging umuk ing kene ateges ngumukake apa-apa sing dadi kalinuwihane karya kita, lan ora waton umuk,” tandhese. [solopos]