Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

LITERASI ETNIK & BUDAYA

Label: Kartika

Gothang

MINGGU esuk kaya adat saben aku ngombe kopi kang dicawisake Dhik Nurul sinambi maca kalawarti kasenenganku [...]

Baca selengkapnya »

Juragan Ampyang

JEMUWAH Kliwon esuk kaya adat sabene, aku utheg ana pawon. Krungu adzan banjur sholat. Durung sida [...]

Baca selengkapnya »