Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

Label: Ngatilah SPd

Dakluru Tekan De Laxton

THING-THUNG, thingthung, thing-thung…..”. Keprungu suwara HP sing gemlethak ana ing meja. Nalika iku Nastiti lagi wae [...]

Baca selengkapnya »