Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

LITERASI ETNIK & BUDAYA

Label: Purwadmadi

Sindhen Sebdan

WENGI sepi. Peteng. Lintang abyor. Kumedhap, gawe langit mompyor. Rembulan panglong. Durung handhadhari. Lintang Jaka Belek, [...]

Baca selengkapnya »

Kalenggahaning Agem

WUS asring kepireng tembung agem. Ora winates ing pasrawungan, ana ing serat kapujanggan, tembung ‘agem’ murwat [...]

Baca selengkapnya »