Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

Label: Sri Wintala Achmad

Thukmis

WONG-WONG kang manggon ing Perumnas Pandhansewu ora ngira menawa Johan kang yuswane wus ngancik 45taun iku [...]

Baca selengkapnya »