Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

LITERASI ETNIK & BUDAYA

Kategori: Budaya Jawa

Waras

SORE kuwi Bintoro ndhodhog lawang omahe Giarto rada sora. Sajak ana rasa kesusu, mula anggone ndhodhog [...]

Baca selengkapnya »

Dasa Pitutur Kanjeng Sunan

BLEGERE Kanjeng Sunan Kalijaga ora bisa dipisahake kelawan wayang kulit purwa. Putra Tumenggung Wilwatikta bupati Tuban [...]

Baca selengkapnya »

Klakson

SABEN liwat brug Kalilongkrang, bojoku mesthi ngongkon kon ngonekna klakson. Mbuh kuwe lagi montoran apa mobilan. [...]

Baca selengkapnya »

Dakluru Tekan De Laxton

THING-THUNG, thingthung, thing-thung…..”. Keprungu suwara HP sing gemlethak ana ing meja. Nalika iku Nastiti lagi wae [...]

Baca selengkapnya »

Berkah Natal Kanggo Noel

KANUGRAHAN diparingi momongan utawa duwe anak mujudake pangareparep tumrap saben brayat. Ewa semana kanugrahan iki murni [...]

Baca selengkapnya »

Sindhen Sebdan

WENGI sepi. Peteng. Lintang abyor. Kumedhap, gawe langit mompyor. Rembulan panglong. Durung handhadhari. Lintang Jaka Belek, [...]

Baca selengkapnya »

Witing Klapa, Ngemu Carita Sujarah

SALAH setunggale tembang kang kondhang/- kawentar rikalane jaman penjajahan kolonial Walanda saengga awal kamardikane Negara Kesatuan [...]

Baca selengkapnya »

Gothang

MINGGU esuk kaya adat saben aku ngombe kopi kang dicawisake Dhik Nurul sinambi maca kalawarti kasenenganku [...]

Baca selengkapnya »

Kasmaran Tumuli Dhaup

PERTAPAN Yasarata wus sawetara ditinggal dening Resi Jayawilapa. Kang ana pertapan ingkang putri Endang Ulupi dikancani [...]

Baca selengkapnya »

Thukmis

WONG-WONG kang manggon ing Perumnas Pandhansewu ora ngira menawa Johan kang yuswane wus ngancik 45taun iku [...]

Baca selengkapnya »