Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

LITERASI ETNIK & BUDAYA

Kategori: Cerkak

Waras

SORE kuwi Bintoro ndhodhog lawang omahe Giarto rada sora. Sajak ana rasa kesusu, mula anggone ndhodhog [...]

Baca selengkapnya »

Klakson

SABEN liwat brug Kalilongkrang, bojoku mesthi ngongkon kon ngonekna klakson. Mbuh kuwe lagi montoran apa mobilan. [...]

Baca selengkapnya »

Dakluru Tekan De Laxton

THING-THUNG, thingthung, thing-thung…..”. Keprungu suwara HP sing gemlethak ana ing meja. Nalika iku Nastiti lagi wae [...]

Baca selengkapnya »

Berkah Natal Kanggo Noel

KANUGRAHAN diparingi momongan utawa duwe anak mujudake pangareparep tumrap saben brayat. Ewa semana kanugrahan iki murni [...]

Baca selengkapnya »

Sindhen Sebdan

WENGI sepi. Peteng. Lintang abyor. Kumedhap, gawe langit mompyor. Rembulan panglong. Durung handhadhari. Lintang Jaka Belek, [...]

Baca selengkapnya »

Gothang

MINGGU esuk kaya adat saben aku ngombe kopi kang dicawisake Dhik Nurul sinambi maca kalawarti kasenenganku [...]

Baca selengkapnya »

Thukmis

WONG-WONG kang manggon ing Perumnas Pandhansewu ora ngira menawa Johan kang yuswane wus ngancik 45taun iku [...]

Baca selengkapnya »

Kembang Kampung

SRI kalebu durung suwe dadi randha. Durung genep rong sasi. Randha anyaran, ateges ana randha pitu [...]

Baca selengkapnya »

Wong Wadon sing Nyipta Kali ing Awake

ANGENE wong wadon iku tumlawung adoh. Nggagas ngremite panguripan sing tansah glibedan ing pikirane. Panguripan sing [...]

Baca selengkapnya »

WO

KABAR menange Pak Trengginas, ana ing Pilkada wis sumebar lumantar hitung cepat pirang-pirang lembaga survey. Tim [...]

Baca selengkapnya »