Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

Kategori: Budaya Jawa

Kembang Kampung

SRI kalebu durung suwe dadi randha. Durung genep rong sasi. Randha anyaran, ateges ana randha pitu [...]

Baca selengkapnya »

Kalenggahaning Agem

WUS asring kepireng tembung agem. Ora winates ing pasrawungan, ana ing serat kapujanggan, tembung ‘agem’ murwat [...]

Baca selengkapnya »

Wong Wadon sing Nyipta Kali ing Awake

ANGENE wong wadon iku tumlawung adoh. Nggagas ngremite panguripan sing tansah glibedan ing pikirane. Panguripan sing [...]

Baca selengkapnya »

WO

KABAR menange Pak Trengginas, ana ing Pilkada wis sumebar lumantar hitung cepat pirang-pirang lembaga survey. Tim [...]

Baca selengkapnya »

Rasa Tepaselira

Rasa Tepaselira Jaman saiki pancen wis beda Jagad pasrawungan sing bawera Wis adoh saka sa-rumangsa Adoh [...]

Baca selengkapnya »

Juragan Ampyang

JEMUWAH Kliwon esuk kaya adat sabene, aku utheg ana pawon. Krungu adzan banjur sholat. Durung sida [...]

Baca selengkapnya »

Topeng, Panji, lan Mitologi Kasuburan

INDONESIA dadi negara agraris kang luwih akeh wargane makarya dadi petani kang ngolah lemah. Sujarah Indonesia [...]

Baca selengkapnya »

Budaya Jawa Sarat Nilai

Kategori: Budaya Jawa

‘Adigang, Adigung, Adiguna,.. Ojo Dumeh” UNGKAPAN Jawa tersebut sering kita dengar, tapi banyak di antara kita [...]

Baca selengkapnya »

Piwulang asmaradana tumrap kanoman

Kategori: Budaya Jawa

Asmaradana tegese tresna, rasa tresna marang wong liya, yaiku katresnane priya marang wanita. Sawijining trap uripe [...]

Baca selengkapnya »

Nalika triwikrama sirahe Dasamuka dadi sepuluh

Dasamuka ateges rupa sepuluh. Manawa triwikrama sirahe bisa dadi sepuluh. Jeneng asline yaiku Rawana. Jroning pedhalangan [...]

Baca selengkapnya »