Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

Kategori: Kedaulatan Rakyat

Kembang Kampung

SRI kalebu durung suwe dadi randha. Durung genep rong sasi. Randha anyaran, ateges ana randha pitu [...]

Baca selengkapnya »

Kalenggahaning Agem

WUS asring kepireng tembung agem. Ora winates ing pasrawungan, ana ing serat kapujanggan, tembung ‘agem’ murwat [...]

Baca selengkapnya »

Wong Wadon sing Nyipta Kali ing Awake

ANGENE wong wadon iku tumlawung adoh. Nggagas ngremite panguripan sing tansah glibedan ing pikirane. Panguripan sing [...]

Baca selengkapnya »

WO

KABAR menange Pak Trengginas, ana ing Pilkada wis sumebar lumantar hitung cepat pirang-pirang lembaga survey. Tim [...]

Baca selengkapnya »

Rasa Tepaselira

Rasa Tepaselira Jaman saiki pancen wis beda Jagad pasrawungan sing bawera Wis adoh saka sa-rumangsa Adoh [...]

Baca selengkapnya »

Juragan Ampyang

JEMUWAH Kliwon esuk kaya adat sabene, aku utheg ana pawon. Krungu adzan banjur sholat. Durung sida [...]

Baca selengkapnya »