Ditya Sapujagad manunggal karo jiwane Nakula

. Dikliping tanggal 19 Juni 2009 dalam kategori Wayang & Pedhalangan

Ditya Sapujagad kuwi miturut jagad pedhalangan Jawa arupa jin denawa. Papan dununge ing Kasatriyan Sawojajar sing kapetung lumebu ing wewengkon negara Mertani.
Krajan Mertani iki mujudake negara siluman sing ora kasat mata.
Wewengkon negara Mertani tumrap titah sawantah hamung wujud alas gedhe gung liwang-liwung sing angker. Ditya Sapujagad duwe sedulur sing jenenge Ditya Sapulebu. Ditya Sapulebu dedunung ing Kasatriyan Baweratalun.
Ditya Sapujagad uga duwe sedulur liya sing isih tunggal bapa biyung, yakuwi Prabu Yudhistira sing dadi rajane jin ing negara Mertani, Arya Dandunwacana sing dedunung ing Kasatriyan Jodhipati lan Arya Dananjaya sing dedunung ing Kasatriyan Madukara.
Ditya Sapujagad kondhang sekti mandraguna. Dheweke duwe piyandel arupa aji-aji Purnamajati. Aji Purnamajati duwe perbawa bisa mangerteni lan ngeling-eling kabeh kedadeyan kang wus dumadi.
Nalika alas Mertani, ya Krajan Mertani, kasil ditelukake dening kulawarga Pandhawa, ya anak-anake Prabu Pandhu ing negara Astina, Ditya Sapujagad nindhihi wadyabala jin denawa negara Mertani ngadhepi pangrabasane Pandhawa.
Ing andon yuda kasebut, Ditya Sapujagad adhep-adhepan kalawan Nakula. Sedulur kembare Sadewa iki kasil ngasorake kridha lan kasektene Ditya Sapujagad. Kabeh daya kasekten lan pusakane Ditya Sapujagad kasil diawekani dening Nakula.
Sawise mangerteni yen Arya Dandunwacana kalah nalika andon yuda kalawan Bima lan wusana manunggal kalawan jiwane Bima, Ditya Sapujagad sing kasoran nglawan Nakula uga melu-melu moksa lan wusana manunggal kalawan jiwane Nakula.
Sadurunge moksa, Ditya Sapujagad masrahake Aji Purnamajati marang Nakula. Ditya Sapujagad uga masrahake Kasatriyan Sawojajar sakwadyabalane marang Arjuna. [pakdhedar]

~~maztrie~~
Creative Commons License