Supalawa wujud wanara putih dadi andele Resi Manumayasa

. Dikliping tanggal 8 Juni 2009 dalam kategori Wayang & Pedhalangan

Resi Supalawa kuwi wujude campuran antarane manungsa lan wanara, yakuwi wanara werna putih. R
esi Supalawa duwe sedulur kembar dhampit, katelah gondhang kasih, yakuwi Wisnukapiwara sing wujude wanara werna ireng utawa lutung.Sedulur dhampit gondhang kasih iki sakabate Sanghyang Wisnu lan dedunung ing Kayangan Untarasegara. Dening Sanghyang Wisnu, Supalawa diparingi jejibahan minangka embane Bathara Parikenan, putune Sanghyang Wisnu.

Bathara Parikenan dhewe mujudake anake Bathari Srihunon lan Bathara Bramanaresi utawa Bathara Bremani, anake Sanghyang Brahma. Nalika Manumayasa utawa Kanumayasa, anake Bathara Parikenan lan Dewi Bramaneki, mudhun ing arcapada, dening Sanghyang Wisnu, Supalawa diprentah ngiringi.Supalawa mbiyantu Manumayasa mbangun Padhepokan Retawu ing salah sijine pucuk Gunung Sapta Arga. Minangka jejering andel kapercayane Resi Manumayasa, Supalawa kasil njaga katentreman ing Padhepokan Retawu.Kanthi sarana daya kasektene, Supalawa uga kasil ngasorake lan nundhung denawa-denawa Pringgadani sing ditindhihi Prabu Arimbaka nalika ngrabasa Padhepokan Retawu.

Sawise adiyuswa, Supalawa ninggalake Padhepokan Retawu, ndhisiki Resi Manumayasa, dedunung ing Paremana.Paremana kuwi pertapan ing wewengkon Gunung Sapta Arga, tilasa pertapane Bathara Bramanaresi utawa Bremani, simbahe Resi Manumayasa. Saka palilahe Sanghyang Wisnu, Supalawa jejodhowan karo sawijining hapsari lan nurunake para wanara utawa manungsa wanara, antarane yakuwi Resi Mayanggaseta utawa Pracandaseta, wanara putih sing dedunung ing Pertapan Pandhansurat.Pertapan Pandhansurat dhewe dumunung ing tlatah Krajan Jodhipati, negara Amarta. Pungkasan uripe dicritakake yen Resi Supalawa mati moksa ing kaanan adiyuswa. Arwahe banjur lumebu ing nirwana utawa swarga. [solopost]
~~maztrie~~
Creative Commons License