Arya Danurwenda satriya sing tansah urmat mring sing luwih tuwa

. Dikliping tanggal 29 Juli 2009 dalam kategori Wayang & Pedhalangan
Arya Danurwenda kuwi anake Arya Anantareja, raja negara Jangkarbumi. Danurwenda lair saka guwa garbane Dewi Ganggi, anake wadon Prabu Ganggapranawa saka negara Tasikraja, prameswarine Arya Anantareja.
Nalika pecah perang Baratayuda, Arya Danurwenda isih cilik. Dheweke tetep dedunung ing kayangan Saptapratala bareng simbahe, Hyang Anantaboga. Danurwenda duwe watak lan sipat jujur, menengan, gedhe pangabektine mring wong tuwa.
Saliyane kuwi, Danurwenda uga tansah ngurmati sapa wae sing luwih tuwa, tansah kebak rasa sih marang sing luwih enom lan ora owel kelangan apa wae kanggo mbiyantu liyan. Danurwenda uga gedhe rasa panembahe marang Sing Maha Kuwasa.
Kulit ragane Danurwenda kondhang kanthi aran Napakawaca, yaiku ngandhut daya kasekten linuwih saengga kulite ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurenda. Danurwenda uga marisi ali-ali Mustikabumi saka bapake, Anantasena utawa Anantareja.
Ali-ali Mustikabumi ngandhut daya kasekten bakal ngedohake pati tumrap sing nganggo sauger ragane isih njejak bumi utawa lemah. Ali-ali Mustikabumi uga ngandhut daya bisa nguripake maneh samubarang titah urip sing mati sadurunge tumeka takdire.
Arya Danurwenda mangun urip bebrayan karo Dewi Kadriti, putune Prabu Kurandageni saka negara Tirtakandasan. Arya Danurwenda lan Dewi Kadiri patutan anak lanang sing dijenengi Nagapratala.
Danurwenda ora gelem nglenggahi dhampar keprabon Jangkarbumi, lan milih dadi patih negara Astina sing kabawah ing panguwasane Prabu Parikesit. Kalungguhan nata negara Jangkarbumi dipasrahake marang anake, Nagapratala. [pakdhedar]
~~maztrie~~
Creative Commons License