Dewi Setyaboma tansah setya tuhu mring Kresna

. Dikliping tanggal 6 Juli 2009 dalam kategori Wayang & Pedhalangan

Maneka karya seni joged saka sanggar-sanggar seni ing tlatah Kutha Solo dibabar ing acara patemone sanggar-sanggar seni ing Kutha Solo, dina Minggu (21/6), mapan ing Pendhapa Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Solo. Dewi Setyaboma kuwi anake pambarep wadon Prabu Setyajid utawa Arya Ugrasena, raja negara Lesanpura lan prameswari Dewi Wersini.

Dewi Setyaboma duwe adhi lanang tunggal bapa biyung sing jenenge Arya Setyaki. Sawise dewasa, Setyaki dadi senapati perang ing negara Dwarawati.
Saliyane Setyaki isih ana sedulur loro liyane sing beda ibu, yakuwi Arya Pragota lan Arya Adimanggala. Loro sedulur tunggal bapa beda ibu iki lair saka guwa garbane Ken Sagupi, swarawati ing Karaton Mandura.Dewi Setyaboma dadi sisihane Narayana sing isih kapetung sedulur naksanak. Narayana kuwi anake Prabu Basudewa, raja negara Mandura lan prameswari Dewi Mahendra utawa Dewi Maerah. Sawise Narayana kasil ngrebut panguwasan negara Dwarawati kanthi merjaya Prabu Narasinga lan banjur jumeneng nata kanthi gelar Prabu Bathara Kresna, Dewi Setyaboma diangkat dadi prameswari.

Narayana lan Setyaboma patutan anak lanang siji, jenenge Arya Satyaka. Dewi Setyaboma kuwi watake setya, jujur, jatmika (tansah ngugemi sopan santun lan tatakrama) lan gedhe bektine mring sisihane.
Sawise Prabu Kresna mati moksa, Dewi Setyaboma lan selire Prabu Kresna, yakuwi Dewi Rukmini sing isih kapetung sedulur naksanak banjur mlebu ing pancaka, bela pati nyusul sisihane bali ing nirwana.
Ing jagad pedhalangan Jawa ana crita nalika trah keturunan Yadawa wus musna, sadurunge moksa Prabu Kresna ninggal wasiyat marang Prabu Basudewa. Kresna njaluk marang Basudewa supaya sawise dheweke moksa, kabeh sisihane sing cacahe 16.000, kalebu Dewi Setyaboma, dipasrahake marang Arjuna.
Ing Musala Parwa, parwa perangan kaping-16 saka Kitab Mahabharata, disebutake ana telu sisihane Kresna sing kapetung onjo dhewe, yakuwi Dewi Jembawati (anake wadon Resi Jembawan), Dewi Rukmini (anake wadon Prabu Bismaka utawa Arya Prabu Rukma) lan Dewi Setyaboma.Wandane Dewi Setyaboma kuwi Rangkung. Iki dadi gegambaran watake putri sing jatmika lan setya tuhu sarta tansah ngabekti mring priya sisihane. [pakdhedar]
~~maztrie~~
Creative Commons License