Nalika triwikrama sirahe Dasamuka dadi sepuluh

. Dikliping tanggal 30 Juli 2011 dalam kategori Budaya Jawa, Wayang & Pedhalangan
Dasamuka ateges rupa sepuluh. Manawa triwikrama sirahe bisa dadi sepuluh. Jeneng asline yaiku Rawana.
Jroning pedhalangan kerep disebut Rahwana, amarga rikala semana lair ing tengah alas lan asale saka getih sakepel. Rah iku tegese getih, lan wana ateges alas.

Ibune asmane Dewi Sukesi, putri Prabu Sumali saka nagara Alengka. Bapake asmane Begawan Wisrawa, turunane Hyang Sambu. Limang trap turunane Bathara Sambodana, putra Hyang Sambu, sabanjure nglairake Resi Supadma. Resi Supadma iki kang dadi bapake Wisrawa.

Prabu Dasamuka duwe prameswari jenenge Dewi Tari, putri Hyang Indra. Dheweke duwe putra jenenge Indrajit utawa Megananda kang dadi putra makutane Alengka.

Putra saka garwa sisihane anatarane Trikaya, Trisirah, Trinetra, Pratalamaryam, Trimurda lan liya-liyane. Rahwana uga duwe sedulur tunggal bapak-ibu, yaiku Kumbakarna kang awujud raseksa, Dewi Sarpakenaka kang awujud raseksi, lan Gunawan Wibisana kang awujud manungsa.

Saliyane iku rahwana uga duwe sedulur tunggal bapak seje ibu yaiku Wisrawarna utawa Prabu Danaraja utawa Prabu Danapati, Ratu Nagara Lokapala. Dasamuka iki watake dur angkara, pengin menange dhewe, dhemen nyiksa lan cidra ing janji, atos atine, kendel lan sekti mandraguna, sarta duwe aji Pancasona kang diwulangake dening Resi Subali. [solopos]