Etnology

 • Sindhen Sebdan
  by klipingsastra on 17 Desember, 2018 at 8:03 am

  WENGI sepi. Peteng. Lintang abyor. Kumedhap, gawe langit mompyor. Rembulan panglong. Durung handhadhari. Lintang Jaka Belek, abang semune, kuclem tanpa perbawa. Persis kaya kucleme Ki Lebdacarita, dhalang kondhang kang lagi nemu apes. Ngendi ana dhalang ditinggal bojo. Lumrahe, dhalang kang ninggal bojone, rabi maneh entuk sindhen. Apes, amarga Nyai Lebdacarita alias Sumini digondhol nom-noman mlarat, […] The post Sindhen Sebdan appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan […]

 • Witing Klapa, Ngemu Carita Sujarah
  by klipingsastra on 17 Desember, 2018 at 4:06 am

  SALAH setunggale tembang kang kondhang/- kawentar rikalane jaman penjajahan kolonial Walanda saengga awal kamardikane Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaiku tembang Witing Klapa. Tembang iki awujud saloka kang nyaritaake kahanan nyata (kasunyatan) ing jaman bedhahe kraton Surakarta rikala kabagi loro, yaiku dadi Kraton Surakarta lan Lraton Ngayogyakarta, saka asil kesepakatan Giyanti (Perjanjian Gianti, 1755) antarane Kumpeni […] The post Witing Klapa, Ngemu Carita Sujarah appeared […]

 • Thukmis
  by klipingsastra on 5 November, 2018 at 10:08 am

  WONG-WONG kang manggon ing Perumnas Pandhansewu ora ngira menawa Johan kang yuswane wus ngancik 45taun iku kapetung priya thukmis. Ora mung Rian, nanging uga Rahabngandhake menawa Johan kang makarya dadi guru SMP lan kondhang dadi penulis buku iku seneng ngumbar mripat marang wong-wong wadon kang ayu rupane, luwes wiragane, lan semok pawakane. Kabar kang magepokan […] The post Thukmis appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya. […]

 • Kembang Kampung
  by klipingsastra on 29 Oktober, 2018 at 2:43 am

  SRI kalebu durung suwe dadi randha. Durung genep rong sasi. Randha anyaran, ateges ana randha pitu ing kampung kuwi. Sri sakkancane sing padha-padha randha, padha gawe grup WhatsApp (WA). Saka grup sing dijenengi Kembang Kampung iku bisa padha ngetokake rerasan, reribet sing disandhang, bungah susahe dadi randha, lan liya-liyane. Wong lanang sing japri WA-ne Sri […] The post Kembang Kampung appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya. […]

 • Kalenggahaning Agem
  by klipingsastra on 29 Oktober, 2018 at 2:25 am

  WUS asring kepireng tembung agem. Ora winates ing pasrawungan, ana ing serat kapujanggan, tembung ‘agem’ murwat kanggo momot wasita adi, wulang lan kawruh kang genep, jangkep, lan lebet. Umpamane tembung, ‘agama ageming aji’ (Mangkunagara IV, 1811- 1881, Serat Wedatama, Pupuh Pangkur, Pada 1) . Dene werdining ‘ageming’ ing ukara iku ngemu surasa kang jembar lan […] The post Kalenggahaning Agem appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan […]

Selengkapnya…