women seeking men pittsburgh craigslist

 • what does dating chemistry mean
  by dating sites for 16 year olds on 4 Februari, 2019 at 3:11 am

  SORE kuwi Bintoro ndhodhog lawang omahe Giarto rada sora. Sajak ana rasa kesusu, mula anggone ndhodhog saya ora sranta. “Mangga oh, Dhik Bintoro, ana apa Dhik kok rawuh mrene kanthi nggawa kanca akeh?” Giarto mbukak lawang omahe manggakake Bintoro. Semune ana pitakon sing sumimpen ing atine jalaran Bintoro teka mrono dikantheni wong akeh. “Ngaten Pak […] The post Waras appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya.

 • Dasa Pitutur Kanjeng Sunan
  by dating sites for 16 year olds on 3 Februari, 2019 at 7:11 pm

  BLEGERE Kanjeng Sunan Kalijaga ora bisa dipisahake kelawan wayang kulit purwa. Putra Tumenggung Wilwatikta bupati Tuban iki, uga kaloka minangka pangripta tembang Ilir-ilir. Wayang sagamelane ing jaman Sunan Kalijaga, minangka sarana kinarya dakwah nyebarake agama Islam. Mula ora sethithik, jeneng-jeneng wayang kang kajupuk saka basa Arab. Kejaba iku, Kanjeng Sunan uga kaloka yen panjenengane kang […] The post Dasa Pitutur Kanjeng Sunan appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan […]

 • Klakson
  by dating sites for 16 year olds on 21 Januari, 2019 at 4:55 am

  SABEN liwat brug Kalilongkrang, bojoku mesthi ngongkon kon ngonekna klakson. Mbuh kuwe lagi montoran apa mobilan. Apa maning angger liwate kono wayah mbengi. Klakson wajib njegog. Aja ngasi ora. Jarene pamali. Nek ora nglakson mbokan dadi cilaka. Mbuh kuwe tabrakan apa kecemplung maring kali. Angger nyong takon nang ngapa kon nglakson nang kono, semaure bojoku […] The post Klakson appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya.

 • Dakluru Tekan De Laxton
  by dating sites for 16 year olds on 30 Desember, 2018 at 6:56 pm

  THING-THUNG, thingthung, thing-thung…..”. Keprungu suwara HP sing gemlethak ana ing meja. Nalika iku Nastiti lagi wae rampung olehe salat Maghrib. Sawise nglempit rukuh, sikile alon-alon jumangkah marani meja saperlu njupuk HP. Kamangka mau wis ngrancang, bubar salat arep leyehleyeh neng teras karo ngisis merga pancen hawane sumuk. “Ana WA seka mas Dian, kabar apa ya?” […] The post Dakluru Tekan De Laxton appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya.

 • Berkah Natal Kanggo Noel
  by dating sites for 16 year olds on 23 Desember, 2018 at 7:08 pm

  KANUGRAHAN diparingi momongan utawa duwe anak mujudake pangareparep tumrap saben brayat. Ewa semana kanugrahan iki murni paring Dalem Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ana brayat kang antuk kanugrahan anake akeh bebranahan. Ana sing mung antuk kanugrahan anake mung siji. Ana uga sing babar blas ora diparingi momongan. Aku sangsaya yakin marang unen-unen iki: Siji dalaning pati, […] The post Berkah Natal Kanggo Noel appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya.

Selengkapnya…