Etnology

 • Endhang Ulupi Ngimpi
  by klipingsastra on 16 Oktober, 2018 at 10:12 am

  KACARITA kang ana Pertapan Yasarata, Begawan Jayawilapa kang wus kaduk sepuh, ingadhep putranipun Endang Ulupi. Kang den adhep didangu, apa sebabe dene polatan sajak beda kalawan padatan. Endang Palupi kang dhasar putri pertapan, sarta bocah nggunung nanging katon sulistya ing warna, yen cinandra rikmane ngandhan-andhan, irung mbangir, netrane andamar kanginan, asta anggendhewa pinenthang, driji mucuk […] The post Endhang Ulupi Ngimpi appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik […]

 • WO
  by klipingsastra on 16 Oktober, 2018 at 10:03 am

  KABAR menange Pak Trengginas, ana ing Pilkada wis sumebar lumantar hitung cepat pirang-pirang lembaga survey. Tim suksese lan kadher-kadhere Pak Trengginas rumangsa mongkog lan bombong, apa sing wis diperjuwangake, nitis dadi kamenangan. Swasana regeng lan gembira, katon ing daleme Pak Trengginas. Sanajan lagi ana ing hitung cepat, nanging wis padha yakin, menawa Pak Trengginas bakal […] The post WO appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya. […]

 • Rasa Tepaselira
  by klipingsastra on 7 Oktober, 2018 at 10:28 am

  Rasa Tepaselira Jaman saiki pancen wis beda Jagad pasrawungan sing bawera Wis adoh saka sa-rumangsa Adoh saka pituture wongtuwa Yen ora gelem dijiwit aja njiwit Yen ora gelem dilarani aja nglarani Kabeh iki sedulur kabeh iki kanca Ayo nggugu piwelinge wongtuwa Sing rukun aja cecongkrahan Aja poyok-poyokan Ngajeni marang wong liya Kanggo raharjane nusa lan […] The post Rasa Tepaselira appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya. […]

 • Juragan Ampyang
  by klipingsastra on 7 Oktober, 2018 at 10:22 am

  JEMUWAH Kliwon esuk kaya adat sabene, aku utheg ana pawon. Krungu adzan banjur sholat. Durung sida racikracik krungu lamat-lamat swara pengeras suara saka kadohan muni, Innalilahi… ngabarake ana lelayu. Nanging ora krungu sapa sing sowan marang Gusti. Durung sida mususi. Dumadakan ana lawang didhodhog. Sajak age-age olehe nothok. Lawang ngarep katon nyuwara Ngeek pratandha wus […] The post Juragan Ampyang appeared first on Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya. […]

 • Topeng, Panji, lan Mitologi Kasuburan
  by klipingsastra on 24 November, 2015 at 2:20 pm

  INDONESIA dadi negara agraris kang luwih akeh wargane makarya dadi petani kang ngolah lemah. Sujarah Indonesia minangka negara agraris wis dipercaya saka abad kalima Masehi nalika ditemokke prasasti-prasasti ing Kutai lan Bogor saka kerajaan-kerajaan Hindu lan Buddha. Minangka tlatah perangane negara agraris, mitologi Jawa nduweni kapercayan holistik babagan alam semesta ing sajroning sosok kang ngemot […] The post Topeng, Panji, lan Mitologi Kasuburan appeared first on Kliping Sastra […]

Selengkapnya…