Ode Januari – Samudera Waktu – Lumbung Doa – Halimun – Ringkang – Titimangsa

Karya , . Dikliping tanggal 6 Januari 2015 dalam kategori Arsip Puisi, Koran Lokal, Pikiran Rakyat
Muhamad Arfani Budiman

Ode Januari

Bulan merayap di gigil malam
mencumbu lekuk langit yang bias
gerimis mengiris tajam kenangan
terlempar menuju memar waktu
di balik gigil cermin bayanganmu melompat
melingkar bersama detak jarum jam
memacu rindu dikendalikan jemari angin
dalam pusaran cahaya wajahmu menembus
kaca jendela mengirim percik-percik cinta
menuju debar kesunyian
2014

Samudera Waktu

Berlayarlah menuju debur kesunyian
percik-percik doa merambat di gigil wajahmu
jemari angin mengusap langkah perjalanan
menuju arah luka begitu sungsang
asap-asap menerbangkan wajahmu
mengendap dalam pigura malam
ruh bulan mengusap tarian langit yang mengucurkan
rindu pada sujud batu-batu
dalam samudera waktu seorang bermata pisau
melayarkan cinta menuju debur ombak
karam dalam peleburan sepi
2014

Lumbung Doa

Sebab doa-doa telah dilayarkan
menuju samudera waktu
menempuh gigil ombaknya
meminjam bahasa laut yang patuh
setelah peti di kemasi ada wangi dupa
tercium menyerbak petikan langit
dalam setiap persinggahan menuju
pucat kesunyian ada getaran matamu
mengirim aku pada luka angin
2014
***
Ari Andriansyah

Halimun

Tuluy tujul ka mana ieu ringkang
Basa suku leungileun kalangkang
Urang be uki jauh nyurahan usum
Ngaderes cucuk reuma jeug runggana
Ibun teu reureuh ngarayap ti daun ka daun
Mulas beueus tapak kawisaya ngalembereh
Mapay kuncup iwung muru kala pangbalikan
Bongan kalakay pamuntangan ti heula paturay
Ninggalkeun satampah pamidangan lawas
Aya késang dina harigu beurang
Aya cimata dina damis kembang
Aya angin ngulangkeun karémpen
Aya réma pati nu terus ngagupayan
Di dieu urang haben padungdeng
Ka mana nya pangeunteupen. Sedang halimun
Beuki kandel ngulambu teuteup jeung rénghap
Kari kalangkang sukma kaliasan kayakiran
Mawa rusiah muru rembet ganggong leuweung
Lémbang 2007

Ringkang

-Surat keur Lugena Dé—

Baca juga:  Ketukan Hujan 1 - Aubade 2 - Variasi Doa - Gerimis Luka - Kepada Waktu 2 - Potret Wajahmu - Goresan Namamu
Ti dieu, ti lebah lamping lungkawingna peuting
Urang terus nyusud tapak ringkang Kamari nu katunda
Nataan beungeut kota kulawu balas diduruk gebur lampu
Sedeng hegakna salawasna katalimbeng ganja kahirupan
Urang horeng lana ngaleguk garajag arak kesang sorangan
Nu karasa Pahang, nu karasa peuheur, nu karasa peurih
Ngong loyangan isukan ku runtuyan kembang implengan
Najan waruga geus lawas rangsak diasasaak balati wanci
Dina lengkah nu paso lengkrah, dina napas nu pamungkas
Lalaunan urang nyangsaya dina rangkulan indung peuting
Rereuh dina impian nu langgeng dieurad eureup-eureup
Ledeng, 2008

Titimangsa

–Pangruat keur Pergiwa Khansa Nirmala—
Geura brol, anaking memeh rumangsang nyeka cikesang
Memeh sadami-dami napas mungkas saniskara randegan
Leu ranggah panginap pangyuga, ieu wening asih citangis
Salawasna nganti ngoar gubrag kana tresnaning rangkulan
Teuing laksa boa sewu ngarurug juru-juru rohangian
Marengan sesa jerit nu ngamalinkeun getih jeung kapeurih
Geura brol, anaking, memeh udar ranggeuman rema indung
Memeh sora panggero beuki les-lesan nyambat pangrumat
Tong sumerah lamun rucuk mengkehing mitapak lengkah
Jamparing ngincer saban lumampah. Lain satampah lemah
Ranggon urang reuma kakayon panegaran lampar lalakon
Dihateupan liuh kuwung langit dipelupuhan wulung bumi
Geuran brol, anaking, geus dititipkeun bayu ka saban hiliwir
Geni ka matapoe, papakean sajatining hurip rungkup hirup
Saleuwihna saukur tiam keeling saheulay samping rawing
Sapangrod kanjut kundang, katut skapat dungat pangruat
Nu bisa dibekelkeun sangkan eta waruga teu kalempohan
Geusan nyorang jalan panjang ngabaladah tarahal dunya
Tanjungsari, 2014
Rujukan:
[1] Disalin dari karya  Muhamad Arfani Budiman dan Ari Andriansyah
[2] Pernah tersiar di surat kabar “Pikiran Rakyat” pada 4 Januari 2015
Rate this post