Sajak Usum Hujan I – Sajak Usum Hujan II – Nopember, dina Hiji Peuting – Basa Gerimis Lumengis

Karya . Dikliping tanggal 15 Maret 2015 dalam kategori Arsip Puisi, Koran Lokal, Pikiran Rakyat

Sajak Usum Hujan I

mun girimis teh ramorang hujan
boa kabagian kembang, katineung urang
rumekah dipatamanan jeung tanah angar

: harita kukupu jaroged ‘na dada

2014

Sajak Usum Hujan II

basa langit ngudar halodo panjang
urang ditepungkeun deui jeung seuseukeut hujan
jeung sebitan angin gahar katut keureutan kamelang
di dinya aya ringkang nu samar aya samar nu ngalangkang

di usum hujan nu ana deui, urang bakal
tepung jeung gogonjakan lamun umpatan
terus ngangseng di buruan, urang lir arca
ngabigu hareupeun jandela

Baca juga:  De Njai Itih

: harita aweuhan silantang ngaguruh
dina embun-embunan

2014

Nopember, dina Hiji Peuting

nopember, dina hiji peuting
salira teu bina jeung kalangkang purnama
tilem dina lelembutan cahya lampu kota
siga cuaca hartita teu apal iraha
katiga jeung ngijih, usumna

bari lumpat handapeun langi hangit
kami ngitung sesa lengkah umur safira
sabot angin mupuh tembang maskumambang
sabot sepi rancab dina dada gudawang
kami anteng ngulangkeun panineungan, rajan
waruga salira geuis ngageubra dina lahunan

Baca juga:  Romansa Fantasi

2014

Basa Gerimis Lumengis

basa girimis lumengis
buruan imah jadi lembur singkur,
nyumputkeun sore, nyumputkeun mangsa

sakeprul girimis, sagagang malati
ukur galagat nu dluger waktu
antara ceudeum jeung hieum
taya jarak mu disumputkeun

di langit kemba
mendung masih mayung
girimis masih ngalegis
tina keprisna
kami melak riwan dina sawan
kapidangdung talajak sorangan

basa girimis lumengis
ieu raga:
kumambang!

2014

*) Arif Abdilah, alumnus Jurusan Basa Sunda UPI, aktif di ASAS UPI dan Turus Hima Pensatrada

Rujukan:
[1] Disalin dari karya Arif Abdilah
[2] Pernah tersiar di surat kabar “Pikiran Rakyat” 15 Maret 2015