Jalan – Topeng

Karya . Dikliping tanggal 21 Februari 2016 dalam kategori Arsip Puisi, Koran Lokal, Pikiran Rakyat

Jalan

Manahoreng regeh jeung regeh sapaparat jalan panikreuhan
Jalan panjang jalan anggang angahegakan rahuh lalampahan
Pungkal-pengkol nu disorang, nanjak-mudun tuna tungtung
Nu sakadar panyimpangan atawa geusan jadi pangreureuhan
Sakabehna rusiah pikeun lengkah nu diulinkeun mataangin
Manahoreng kesang jeung kesang sabada miangkeuh karep
Beuki liwung ka mana nya miang, lewang mun kudu mulang
Cenah kudu seuri unggah tanjakan, ceurik tepung pudunan
Tapi tarahal jalan kalah ngembat tan parat kapitapak lacak
Boa puluh boa ratus raheut, cuuck nurihan deui dampal suku
Manahoreng cipanon jeung cipanon sapanjang nuncal lalakon
Salawasna ieu jalan dijeingkalan kadar, dideupaan ajir takdir
Beuki ngaberung ketak kapahung, beuki raket gupay padung
Lengkah sakadar rawayan jarak nu sirna jeung nu kapibanda
Seuri-ceurik ngaligincing dilinting asiwung sajatining talkin
Serang, 2014

Topeng

Salawasna panyangcang mapalangan anggang ringkang
Di palagan pamaneuhan tempat pangparatan lalampahan
Rigig kami rigig cameti ‘na asih jeung telenges deungeun
Sareret teu weleh dirangket, usik-malik teu kalis dibetrik
Nu wasa ukur nyumputkeun cimata satukangeun topeng
Topeng naon nu kudu dipake saweuy kapeurih poe ayeuna
Riuk mituhu dawuh, rahuh rupa bangbaluh, katut karipuh
Nahun ‘na saban ketak nu dipaksa ngarampayakan dayeuh
Engklak deui leungeun leuseuh, jarigjeug deui suku pateuh
Nu lana micis nasib wuwuh hiuk pecut teu rereuh-reureuh
Dayeuh terus gummuruh suda kudu mungkas wirahma doger
Gebru deui raga pasiksak, hudang deui batin ceda cangkalak
Lalaunan kami muka topeng, laju nyumputkeun sesa cimata
‘Na garajag kesang, tapi tikoro beuki ngagelek ti poe ka poe
Kami neureuy cimata, terus neureuyan cimata saparat waktu
Banten, 2014


Ari Andriansyah, pangarang, lahir di Bandung, 18 Januari 1988.
Rujukan:
[1] Disalin dari karya Ari Andriansyah
[2] Pernah tersiar di surat kabar “Pikiran Rakyat” Minggu 21 Februari 2016